Det myldrer fredfullt av glade barn rundt bergensekteparet, som nyter dovne feriedager i sommerhuset sitt «Fristaden» i Strandebarm.

Men psykologiprofessor Ståle Einarsons oppfordringer i gårsdagens BT om at kvinner burde få barn tidlig i 20-årene, fikk opp adrenalinet i sommeridyllen for ekteparet.

— Det er tøvete og en fallitterklæring av min kollega å oppfordre kvinner til å få barn tidlig, mener Arild Raaheim, som er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen, på institutt for utdanning og helse.

Press på unge kvinner

Det var for å unngå at utbrente kvinner i førtiårene Ståle Einarson oppfordret kvinner til å få barn tidlig. Småbarn kombinert med skrantende foreldre og karriere er en dårlig kombinasjon for kvinner, ifølge Einarson.

Einarson griper fatt i problemet i feil ende, mener Arild Raaheim:

— Folk må barn når de vil for meg. Men for å unngå at kvinner blir utbrent, må menn bli flinkere til å ta sin del av ansvaret i hjemmet. I tillegg må arbeidslivet bli mer fleksibelt med tanke på barn.

Han er heller ikke enig i Einarsons påstand om at det enkelt lar seg gjøre å kombinere barn med utdanning:

— Det er stikk motsatt! Det er et kolossalt press på ungdom til å ta høyere utdanning nå, og et press til å fullføre. Nå handler det om studiekontrakter med progresjonsplan. Man skal ha gode grunner overfor Lånekassen til å søke om permisjon. Det var faktisk mye friere da vi tok utdanning.

- Typisk mannsuttalelse

Rita Farestvedt var 33 år da paret fikk sitt første barn, og 39 år da de fikk det siste. Hun har vært i jobb hele tiden, og tatt et års permisjon etter fødslene.

Hun angrer langt ifra på at hun prioriterte utdanningen først:

— Jeg syntes medisinstudiet var krevende, og kunne aldri tenkt meg å få barn i studietiden. Jeg tror det å få barn under utdanning med dårlig økonomi øker stressnivået hos kvinner. Jeg ville bli ferdig med studiene og jobbe noen år før jeg etablerte meg.

Som sin mann, mener Rita Farestvedt at det blir feil å bare appellere til kvinner om å føde tidligere:

— Det er typisk at en slik uttalelse kommer fra en mann. Menn må ta sin del av ansvaret i hjemmet. Så lenge menn ikke tar sin del, blir de tidligere ferdig med utdannelsen, og kommer tidligere ut i jobb enn kvinnen.

Bedriftenes ansvar

Oppfordringer om å føde tidlig, skaper stress, tror hun:

— Disse uttalelsene skaper press på unge kvinner om å ta utdanning og å få barn samtidig. Om du derimot er i jobb når du får barn, har du opparbeidet deg rettigheter til lønnet svangerskapspermisjon. Enhver bedrift som ansetter kvinner i fertil alder, må ta høyde for at kvinner går ut i svangerskapspermisjon, sier Rita Farestvedt.

Selv jobber hun som bedriftslege på Statoil på Sandsli, og har både reisedager og andre oppgaver som krever sin kvinne.

— Det hender at noen spør hva jeg gjør med barna når jeg skal ut og reise. Da svarer jeg at de har jo en far, ler hun.

For å få hverdagen til å gå rundt, har familien ordnet seg med hushjelp. Barna har alle gått i barnehage. Å kjøpe seg hjelp er ingenting å skamme seg over mener paret.

God økonomi viktig

At de har råd til å kjøpe hjelp, henger også sammen med at Rita gjorde ferdig en utdannelse før barna kom, mener paret.

— Økonomisk frihet er veldig viktig også for kvinner. Å ha noen år der man er økonomisk uavhengig før man etablerer seg er fornuftig. Da kan kvinnen stille krav til mannen om at han tar sin del av arbeidsoppgavene hjemme, sier Rita Farestvedt.

God økonomi reduserer også stressnivået på familien, mener paret.

— Vi kunne ikke hatt fem barn uten god økonomi, slår Arild Raaheim fast.

At kvinners evne til å få barn reduseres etter tretti, synes ikke Rita Farestvedt er noe kronargument:

— Er man alminnelig sunn og frisk, og ikke røyker og drikker for mye, kan man få barn til opp i førtiårene, sier hun, og poengterer heller at uttalelser som Ståle Einarson skaper unødig press på unge kvinner:

— Presset rettes mot kvinner. Hvor er mannen? Det er jo helt vanlig at kvinner tar høyere utdanning. Da må kvinner få den tiden de trenger til studier og å etablere seg med jobb først før de får barn.