Tall fra CreditInform viser at to av tre som ikke betaler regninger er menn, og de som først er blitt dårlige betalere, fortsetter ofte på samme vis.

– Sannsynligheten for at vedkommende ikke kommer til å gjøre opp for seg de neste tolv månedene er 62 prosent. For hele befolkningen under ett er det bare 4,7 prosent som vil få en betalingsanmerkning, sier administrerende direktør Rolf Vikre i CreditInform til det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Newswire.

Det er også en sammenheng mellom betalingsvaner og flytting. Dårlige betalere flytter nemlig dobbelt så ofte som landsgjennomsnittet.

Analysen viser ellers at Finnmark topper statistikken over innbyggere med betalingsanmerkninger, fulgt av Nordland, Troms og Østfold. De beste betalerne finner vi i Sogn og Fjordane.