• Amnesty er helt på villspor med sin kritikk, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

— Det er to grupper som får frivillig returstøtte. Det er de som har fått endelig avslag på sin søknad om oppholdstillatelse, og de som har fått innvilget oppholdstillatelse, men som ønsker å dra tilbake til Irak. At norske myndigheter bidrar til at de kan etablere seg der, må da være utelukkende positivt, sier Rieber-Mohn.

Hun sier om lag 90 personer har sagt ja til tilbudet og returnert frivillig. De aller fleste er kurdere fra Nord-Irak.

— De som har fått endelig avslag har plikt til å forlate landet. De har fått vurdert saken sin i flere instanser, og har ikke behov for beskyttelse. Det må da være langt bedre at de følger norsk lov og reiser frivillig, og får hjelp til å starte næringsvirksomhet, enn at de risikerer å bli tvangsreturnert uten noen støtte, sier statssekretæren.

Av støttebeløpet skal 25.000 gå til etablering av næringsvirksomhet, slik at den returnerte kan skaffe seg varig inntekt.

De som har fått oppholdstillatelse i Norge, og sier ja til returstøtte, kan i løpet av to år ombestemme seg og komme tilbake til Norge.

— Så langt har vi god erfaring med ordningen, og det er ingenting som tilsier at den ikke bør bli permanent, sier Rieber-Mohn.