• Dette er langt fra et ukomplisert prosjekt. Men jeg kan tenke meg å bli en av de frivillige, hvis jeg føler at oppbackingen vi får på kurset blir bra nok, sier Terje Ellingsen fra Oslo.

Han har deltatt i prosjektgruppen som representant for de «potensielt frivillige» som kan tenkes å ville bli hjelpere for voldelige menn som vil finne tilbake til farsrollen. — Forutsetningen for at dette skal lykkes, er jo at det ligger et ønske om endring i bunnen. At mennene det gjelder faktisk vil ha kontakt med barna sine, og få en annen rolle som far enn den de har i dag, sier Ellingsen. - Ellers har ikke vi som frivillige noen sjanse. Vi kan ikke gå inn i familierelasjoner med et høyt konfliktnivå, for vi er jo ikke profesjonelle. At vi er vanlige fedre, er prosjektets styrke - men også svakhet.

Ellingsen jobber i IT-bransjen, er far til to og har tidligere gått på et kurs for frivillige i regi av Home Start/Kirkens Bymisjon sammen med kona. - Spørsmålet er om det vil melde seg frivillige til et slikt prosjekt. Menn er tradisjonelt sett vanskeligere å rekruttere til frivillig arbeid enn kvinner. Selv kjenner jeg litt på min egen usikkerhet, og lurer på om jeg vil være i stand til å utføre en slik oppgave, sier Ellingsen. - Om jeg stiller opp, avhenger av at opplæringen gir oss tilstrekkelig verktøy - både til å ivareta meg selv og han jeg skal hjelpe. Dette er jo menn med en voldelig historie bak seg. Samtidig virker det meningsfylt å gjøre en innsats, å kunne bidra til å bedre forholdet mellom far og barn.

Han mener det må være opp til de to mennene det gjelder hvordan hjelpen skal foregå i praksis. - Formen for hjelp bestemmes av situasjonen, og den enkeltes muligheter og ønsker. Disse fedrene har jo ikke daglig omsorg for barna, og da kan det ofte være vanskelig å finne frem til en rolle som passer i samværet..