— Ifølge Maktutredningens eliteundersøkelse, er 84 prosent av de aller øverste jobbene fortsatt besatt av menn.

Hun viser også til diskusjonen om kvinnerepresentasjon i styrerommene, hvor det fortsatt er et stykke vei å gå. Men selv om det går sakte også her, har det likevel skjedd en lovende holdningsendring, mener hun:

-I dag mener de fleste at det er positivt med kvinner i styrerommene. Energien brukes heller på å finne dem, i stedet for å bruke tiden på å diskutere om man trenger dem, slik man gjorde før, sier likestillingsombudet.

Ifølge Mile avspeiler utviklingen i arbeidsmarkedet også det faktum at jentene er skoleflinke. Det er i dag flere jenter både på høyskoler og universiteter.

— Om ti år håper jeg vi har like mange jenter på arbeidsplassene som gutter. Det bør heller ikke være uoppnåelig at halvparten av lederne er kvinner, sier Mile.