I formiddag la han regjeringens plan for forebygging, innenfor en rekke områder, Ikke minst gjelder det i barnevernet, der taushetsplikten mange steder går foran plikten til å melde fra.

– For dem som jobber i barnevernet er det helt klart hvilken plikt som veier tyngst. Men skal vi nå alle, må folk som jobber med barn bli flinkere til å rapportere, sier barne— og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

– Se på barnehagene, for eksempel. Bare fire prosent av bekymringsmeldingene kommer fra barnehager. Der forsøker man å trøste og hjelpe barnet der og da, i stede for å melde mistanke om overgrep til barnevernet, sier hun.

Kulturminister Trond Giske, som også var med på presentasjonen av planen, sa at midler til idrett og kulturtiltak er den beste forebygging

– Jo mer jeg lykkes, jo mindre vil Knut og Anniken få å gjøre, sa han - litt på spøk.