BT avslører i dag at en internasjonal aksjon mot terrorbomber førte til at norsk politi ble varslet om Anders Behring Breivik i mars. PST gjorde ingenting.

Operasjon «Global Shield» ble iverksatt 1. november i fjor. For første gang ble det gjennomført en internasjonal, koordinert aksjon for å stanse handelen med farlige kjemikalier og pågripe potensielle terrorister som planla å bygge sine egne bomber.FN, Interpol og over 70 medlemsland i Verdens Tollorganisasjon deltok i «Global Shield», som ble startet på initiativ fra USAs sikkerhetsdepartement, Department of Homeland Security.

— Usminket og ærlig

Statsminister Jens Stoltenberg mener informasjonen som kommer frem er viktig.

— Det er nettopp for å vurdere saker som denne at regjeringen i samråd med partiene på Stortinget har nedsatt 22.juli-kommunisjonen, sier han til BT.

Kommisjonens mandat er å kartlegge alle relevante sider ved hendelsesforløpet.

— Det er med sikte på å få fakta på bordet, usminket og ærlig. I tillegg til det er involverte instanser, blant annet politiet, i gang med egne evalueringer.

- Ikke imponert, nei

Leder for justiskomiteen, Per Sandberg, er svært kritisk til PST-sjef Janne Kristiansen etter dagens avsløring i BT.

— Jeg er ikke imponert over henne, nei. Dersom dette her er riktig er det veldig alvorlig.

Sandberg er spesielt kritisk til at Kristiansen omtalte den internasjonale anti-terroraksjonen «Global Shield» som en internasjonal tollaksjon. Det var i forbindelse med den operasjonen at sikkerhetstjenesten i Norge fikk informasjon om at Breivik hadde handlet stoffer som kan brukes til å lage bomber.

— Jeg må si at jeg blir veldig bekymret når jeg får vite om denne informasjonen. Kontakten har gått direkte opp mot Global Shield, og her har PST fått ledetråder som man kunne nøstet opp i.

Nå krever han at informasjon blir sendt over til Stortinget angående hendelsesforløpet. At det er sendt bekymringsmeldinger som spesifikt omhandler import av varer til en verdi under 200 kroner, uten at man har iverksatt alarmklokker, finner han spesielt bekymringsverdig.— En utvidet utenrikskomité hvor forsvarsminister og justisminister kan møte bør være mulig å få til. Men først må vi gi Storberget mulighet til å gå gjennom informasjonen med departementet.

Snakket med ministeren

Justisminister Knut Storberget ønsker ikke kommentere saken overfor BT, men Sandberg har i formiddag vært i kontakt med statsråden

— Jeg har inntrykk av at han tar det meget alvorlig, sier Sandberg, som mener Storberget bør uttale seg til media når han har gått gjennom informasjonen med departementet.

Høyre-leder Erna Solberg mener det er viktig informasjon som er kommet frem i dag.

— Dette er en annen type informasjon og har en annen ramme rundt seg enn hva vi visste fra før.

Solberg mener det er vanskelig å konkludere om PST hadde informasjon som tilsa at de burde reagert annerledes.

— Dette vil 22.juli-kommisjonen se nærmere på. Den må inneha personer som har kompetanse til å se på hvilke vurderinger som ville blitt gjort i andre land.

Les også:

Mangler kapasitet

Solberg har allerede tatt til ordet for å se om PST har kapasitet til å følge de truslene som kommer mot Norge.

— Dette tok jeg opp med statsministeren før jul. Signalene som kom frem i Wikileaks-dokumentene var alvorlige. Vi fikk høre at vi ikke hadde spaningskapasitet til å følge mer enn tre personer samtidig. Men problemet er at vi ikke vet mer om ressurssituasjonen til PST enn det regjeringen forteller oss. Deres informasjon er ikke nøytral og er en begrunnelse for deres budsjettforslag. Vi trenger noen uavhengige som kan se på det og fortelle Stortinget om det.

Solberg vil ikke kritisere PST-sjefen Janne Kristiansen direkte for hennes tidligere uttalelser i saken.

— Jeg vet ikke hva hennes begrunnelse var for å si det hun sa. Jeg vet ikke om hun ikke visste bedre eller om hun holdt noe tilbake på det tidspunktet.

I etterpåklokskapens navn ser ikke uttalelsene bra ut, vedgår Solberg.

— Men det er etterpåklokskapen. Det er en fin klokskap, men kan ikke forklare alle vurderingene som ble gjort der og da. 22.juli-kommisjonen må se på hva man ville gjort andre steder.

Interessante opplysninger

Leder for 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv, sier at opplysningene om at PST ble varslet om Breivik i etterkant av en antiterroraksjon er interessante.

— Det som kommer frem er viktige observasjoner som vi tar med i vårt arbeid. Vi er interessert i alt som går på faktum, men jeg kan ikke si hvordan kommisjonen reagerer på det, eller hvordan vi arbeider. Vi noterer oss dette med interesse, sier Gjørv.

FÅR KJEFT: PST-sjef Janne Kristiansen.
SCANPIX