Skjermbilde22.jpg

Tingretten vurderer nå om meddommer Thomas Indrebø må fratre, etter å ha krevd dødstraff for Anders Brehring Breivik på sin Facebook-profil.

Indrebø har selv innrømmet å ha skrevet meldingen.

— Vår mening er at dommeren må vike sete, sier Breiviks forsvarer Geir Lippestad bare minutter etter retten ble satt fem over ni i dag.

Også aktoratet er enig i dette.

— Det er naturlig at han må fratre, sier Svein Holden.

Retten har nå trukket seg tilbake for å vurdere om Indrebø må forlate sin post som meddommer i den største rettssaken i Norge siden krigen.

23. juli klokken 14.34 skrev noen som hadde logget seg inn på VG Debatt med lekdommerens Facebook-konto følgende under en artikkel om terrorangrepet: «Dødsstraff er den eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!», skriver nettstedet Vepsen.

Mannen benytter seg av et annet navn på Facebook, men han har registrert seg på Facebook med sin egen e-postadresse. Bildet på Facebook-profilen er også identisk med meddommeren.

— Vi er kjent med saken. Retten er informert om dette og vil håndtere det før bevisførselen starter, sier Irene Ramm, informasjonssjef ved Oslo tingrett, til bt.no tirsdag morgen.

— Jeg kan bekrefte at retten er kjent med saken, ut over det vil jeg ikke kommentere saken, sier Erling Moe, avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen.

Forsvarer Tord Jordet sier til TV 2 at de vil kreve at meddommeren fratrer om opplysningene er riktige.

Kan være inhabil

BT har selv sett kommentaren, og har fått bekreftet at den aktuelle Facebook-kontoen tilhører en av meddommerne som nå skal dømme Anders Behring Breivik. Hvorvidt det er ham som faktisk har skrevet kommentaren, har BT ikke fått bekreftet.

Om det viser seg at det er den aktuelle meddommeren som har skrevet kommentaren, kan det i ytterste konsekvens få betydning for hans habilitet.

For meddommere gjelder de samme regler om habilitet som for fagdommere. I Domstollovens paragraf 108 heter det:

«Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.»

Oslo tingrett fritok i mars to av de fem oppnevnte legdommerne. En mann som var trukket ut som varadommer til 22. juli-saken ble av tingretten kjent inhabil på grunn av sønnens tilknytning til AUF.

Ifølge VG Nett har 22. juli-enheten til Oslo-politiet jobbet med å sjekke ut påstandene i saken siden i går. De skal være i ferd med å utarbeide en rapport på aktivitetet i sosiale medier fra den aktuelle Facebook-kontoen. Rapporten skal ifølge VG Nett overleveres statsadvokatene før rettssakens start i dag.

- Aktiv debattant

Lekdommere er folkevalgte, som velges av kommune- eller bystyret, og valgperioden er fire år. Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere:

Blant annet må man være fylt 21 år og under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til lekdommeres lovlydighet.

Ifølge Vepsen har den aktuelle meddommeren vært aktiv på VG Debatt. Som reaksjon på utnevnelsen av Benedicte Bjørnland som ny PST-sjef, skriver han 12. april:

«Kanskje en MANN hadde gjort seg som PST-sjef denne gang????».

BT har ikke fått kontakt med den aktuelle meddommeren. Oslo politidistrikt kunne sent mandag kveld ikke kommentere denne saken.

- Uheldig

Leder for mediegruppa i 22. juli-saken, Harald Stanghelle, sier det er uheldig dersom en av meddommerne må fjernes allerede andre dag av rettssaken.

— Det er bare én varadommer i saken. Det at en av meddommerne eventuelt må gå allerede andre rettsdag er svært uheldig i en så massiv sak, da har de ikke noe mer å gå på under resten av saken, sier Stanghelle.

— Dersom dette stemmer, må dommeren ut, og det kan være veldig trøblete så tidlig i saken, sier Stanghelle.