Bestyreren i Rosetårnet Barnehage forstår de prinsipielle innvendingene Sivilombudsmannen har over at Bergen kommune ikke praktiserer fast opptak i barnehagen.

1200 brev

Barnehagen i Olav Kyrres gate har 42 plasser og 298 på venteliste.

I år har Gran foretatt tre opptak utenom hovedopptaket i august. Skulle alle som står på venteliste fått avslagsbrev hver gang, ville det blitt 1200 brev å sende ut bare siden august i fjor.

— Det ville blitt for tidkrevende, sukker Gran..

— Jeg forstår at Sivilombudsmannen har innvendinger. Men for oss ansatte er det greiest slik.

Gran understreker at rullerende opptak hadde skapt problem om det hadde vært barnehageplasser nok til alle.

— Det er mange hensyn som må tas dersom jeg skal gi et nytt barn plass når noen slutter midt i barnehageåret, forteller Gran.

Alder, kjønn, eventuell funksjonshemning og nasjonalitet er alle kriterier som teller ved opptaket ved de kommunale barnehagene i Bergen.

Må utøve skjønn

— Opptakskriteriene er kompliserte. Vi prøver å være så rettferdige vi kan. Men det er ikke til å unngå at vi må utøve et visst skjønn, sier Gran.

Hele året gjennom får hun henvendelser fra foreldre som vil vite hvor de står på ventelisten.

— Da må jeg fortelle om kriteriene og forklare så godt jeg kan at jeg ikke kan gi et konkret svar på hvor de står.

— Og fordi ventelistene er så lange, blir selvsagt mange fortvilet..

— Er det mange som spør om og om igjen i løpet av året?

— Ja, det er det naturligvis.

— Har det skjedd at noen har klart å mase seg til en plass i barnehagen.

— Nei, det håper jeg ikke. Men jeg ser jo at ordningen med rullerende opptak kan fortone seg som urettferdig Og det skjer at vi får henvendelser fra rasende foreldre som ikke forstår at deres barn har fått plass når naboen har det, sier hun.

LANG VENTELISTE: Anne Gran er bestyrer i Rosetårnet Barnehage, som har 42 plasser. 298 står på venteliste
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN