• Mat er ikke som andre handelsvarer. WTO-forhandlerne bær ta en pause og tenke over hva de virkelig kan bidra med.

Det sier organisasjonssjef Lars Peter Taule i Hordaland Bondelag. Etter hans syn vil reduserte tollsatser på mat få negative konsekvenser for klimaet, økonomien i utviklingslandene og det norske landbruket.

— Det er feil å legge til rette for mest mulig handel og transport av mat. Lokale markeder er bedre. Og i den tredje verden trenger man å innføre importvern for å kunne bygge opp lokale markeder og industri.

Taule peker på at en liberalisering av matvarehandelen vil favorisere etablerte eksportører med stor leveringskapasitet, slik at det blir enda vanskeligere for fattige land å komme inn på markedet.

Heller ikke norske forbrukere bør ønske importvernet fjernet, mener han.

— På kort sikt kan det nok bli billigere, men både i moralsk perspektiv og på lengre sikt kan det slå tilbake som en kule, mener han. Uten importvern vil man vanskelig kunne holde den norske egenproduksjonen på et nivå som kan sikre landet dersom mat en gang blir en knapphetsvare, slik olje ble under oljekrisen, sier han.