• Massemorderen har nå fått den strengeste straffen som er mulig å gi. Det er helt i tråd med mine, og jeg tror folk flest sin rettsoppfatning.

Det er SV-leder Audun Lysbakkens umiddelbare reaksjon på dommen mot Anders Behring Breivik.

— Som folkevalgte måtte vi uansett tatt dommen til etterretning, men når den ble slik den ble, er jeg særlig glad for det. Vårt rettssystem har motstått et angrep som nettopp vill det til livs. Vi har hatt en ryddig rettsprosess, der dommerne ikke har latt seg lokke bort fra våre grunnleggende rettsprinsipper

— Nå får vi et punktum for rettsprosessen, men vi skal aldri glemme 22. juli. Vår jobb videre blir å drøfte videre beredskap, kampen mot Breiviks ideer, og vi skal slå ring om de etterlatte, sier Audun Lysbakken.