Som det kommer frem i dagens papir-BT, blir ikke økologiske landbruksvarer som lammekjøtt og melk solgt videre som dette. De selges ut som «vanlige» varer.

Kategoridirektør Unn Gronvold Nikolaisen i Tine mener hovedårsaken til at den økologiske melken ikke selges ut er at norske forbrukere er mindre bevisst på økologis sammenlignet med dansker og svensker.

— Man vet ikke hva økologisk er, og hvorfor man skal velge det. Det er nok hovedårsaken. Dette må også sees i sammenheng med at økologiske varer er dyrere å produsere. Det innebærer merkostnader for produsenter, og da er prisen ut til forbruker høyere.

- Men dere selger jo mesteparten av den økologiske melken som «vanlig» melk?

— Det er riktig at vi bruker opp reserven av økologisk melk i den vanlige produksjonen. Det er dyrere for produsenten og oss å produsere økologisk melk. Forbrukeren må imidlertid selv velge om man ønsker å kjøpe et økologisk produkt eller ikke.

Stopper økologiske produsenter

På spørsmål om hvorfor de selger økologisk merket melk til prisen av «vanlig» melk, svarer hun:

— Det har vi selvfølgelig vurdert. Men det er viktig for oss at det drives en lønnsom økologisk produksjon. Kostnadsdekning for den økologiske produksjonen er viktig dersom den skal være bærekraftig på sikt.

- Hva gjør dere for å øke omsetningen av økologiske varer?

— Vi har blant annet et samarbeid med Matmerk. Der er det en større kampanje knyttet til kompetanseheving rundt økologi. Samtidig tilbyr vi et stadig større økologisk sortiment. Det er viktig å få med seg at de siste tallene etter prisreduksjoner hos kjedene viser en kraftig vekst for omsetning av økologiske produkter, spesielt for økologisk melk.

- Vil dere slutte å betale merpris for økologisk melk?

— Det foreligger ikke noe vedtak om å redusere merprisen. Det er imidlertid besluttet å ikke øke antallet økologiske produsenter før dagens reserve blir brukt i høyere grad enn i dag.

Produseres for mye

Kategoridirektør i Nortura SA, Rolf G. Fjeldheim, vedgår at det produseres mer økologisk lam enn det selges.

— For vår del har vi ikke hatt så mange slike produkter med økologisk lam, men vi skal levere mer til høsten.

Har de overskudd av økologisk lam så selges disse som konvensjonelle lam, uten at de merkes som økologisk. Fjeldheim sier dette handler om å forenkle hvor mange merker man har i dagligvaremarkedet.

- Hvorfor tar dere ikke ekstra betalt for det økologiske lammet som dere igjen betaler en merpris for?

— Økologisk produksjon er i en oppbyggingsfase, og salget har ikke økt like mye som produksjonen, sier Wester, og forteller at de har en målsetning om å få tilbake den merprisen de betaler for økologisk kjøtt.

Ambisjonene deres er å omsette minst 80 prosent av det økologiske lammet som økologisk. Derfor lanserer de to nye produkter til høsten som er merket som økologisk.

- Slår de produktene til kan vi greie en omsetning på 50 prosent. Men dette har jeg ikke finregnet på. Ønsker markedet disse produktene kan vi fortsette en opptrapping.

Fjeldheim sier videre at de ikke har lukket døren for å ta inn flere produsenter av økologisk lam.

Kunden bestemmer

Konsernsjef i Terje Wester i Fatland AS mener det handler om kundens ønsker.

— Vi i Fatland slakter ikke veldig mye økologisk. Det er snakk om relativt små kvanta. Hovedutfordringen med slike små varestrømmer er å få jevne leveringer gjennom året. Varen må være på plass når kunden kommer for å kjøpe den.

- Hvorfor tar dere tap på å videreselge økologiske lam som «vanlige» lam?

— Det som vi selger som økologisk tar vi merpris på. Men det som går i den normale varestrømmen går ut til vanlig pris. Når man investerer i markedet så tar ting ofte tid. Dette er noe man er villig til å bruke litt penger på, og tapene vi har er veldig små.

- Har dere noe mål om å øke andelen økologisk kjøtt dere tar inn?

— Nei, det har vi ikke som mål. Det er primært myndighetene i Norge som har ambisjoner for den økologiske omsetningen, i større grad enn aktørene i markedet. Vi ønsker å gi markedet det de ønsker å kjøpe, og det de vil betale for. Foreløpig har det ikke vært god nok betalingsvilje i norske butikker. Når det gjelder lam så betrakter nok folk vanlige lam som en så god vare i seg selv at det økologiske markedet ikke har så stor verdi for den enkelte kunden.

Wester avkrefter at de vurderer å stanse inntak av økologisk kjøtt fra flere produsenter enn dem de har i dag.

sx5f3f58_1e0ff2fk119a0a9a26akm7fff.jpg