— Hvorfor ble journaliststudiet ved Universitetet i Bergen opprettet?

— Det kom etter ønske fra studenter, og fra fagmiljøet. De så et behov for et mer forskningsbasert studium, sier viserektor for utdanning Leiv Sydnes.

— Men trenger vi flere journalister?

— Vi har fått reaksjoner på at vi opprettet et nytt studium, men vi tror ikke arbeidsmarkedet er mettet, sier han.

— Det er bare 7000 som jobber som journalister i Norge, og hvert år kommer det rundt 500 nye på arbeidsmarkedet. I en bransje hvor ansatte faktisk mister jobben, er det vel ikke særlige muligheter for nyutdannede?

— Det høres ikke helt bra ut. Men studiet her ved universitetet vil kunne tilby noe de andre trolig ikke har, og vil være mer forskningsbasert.

Professor Martin Eide er fagansvarlig for den nye bachelorgraden i journalistikk.

— Vi kan ikke la være å komme med et godt tilbud bare fordi det er mange journalister fra før, sa han til Bergens Tidende i februar, da det ble klart at UiB ville opprette journalistutdanning.

Eide pekte på at UiB tilbyr noe som kan hevde seg i konkurransen i arbeidsmarkedet.

— De som utdanner seg ved medieutdanningen ved UiB vil få et fortrinn i jobbmarkedet, fordi de kommer fra et tett forskningsmiljø, sa han den gang.