• Mannen burde gjort mer husarbeid. Selv om det er en økning i menns deltakelse, er det for lite, mener leder i Norges Kvinne- og Familieforbund, Bjarnhild Hodneland.

Hun tolker tallene fra SSB dithen at flere kvinner er i jobb, og prioriterer fritid til omsorgsoppgaver i stedet for husarbeid.

— Betyr det at norske hjem er mer møkkete?

— Jeg har ikke inntrykk av det. De fleste har det alminnelig rent.

— Er dette en sorgens eller gledens dag for Kvinne- og Familieforbundet?

— Jeg er ikke så bekymret for oppvasken, så lenge kvinner og menn tar del i omsorg for barna. Vel og merke så lenge det ikke er ordentlig møkkete. Det er også mange som tar lettvint på kostholdet, sier Hodneland.

— Men menn lager oftere mat enn tidligere?

— Ja, jeg har en mann som driver med det akkurat nå.

— Hva gjør han, da?

— Skjærer fisk.

— Hva er årsaken til at flere menn lager mat enn før?

— Kvinner er jo mer ute, og menn er blitt mer vant til å ta sin del. Og en del liker det.

— Liker din mann det?

— Tjaaaaa, si det?

Pause.

— Han sier han heller ville gått ut og slått plenen.