Torsten Hanssen

Rapporten bygger på hundrevis av interne dokumenter fra Det Hvite Hus i tillegg til vitneutsagn fra to kongresshøringer.

Mange av påstandene om systematisk manipulering går tilbake til 2002, men har først kommet til overflaten i det siste. Funn kongresskomteen har gjort peker mot en planlagt manipulering.

— Bush-administrasjonen har systematisk prøvd å manipulere resultatene fra klimaforskning og har feilinformert beslutningstakere og allmenheten om farene ved global oppvarming, konkluderer rapporten.

Undertrykker synspunkter Kongresskomiteen mener Det Hvite Hus i årevis har forsøkt å kontrollere allmenhetens adgang til klimaforskere, systematisk undertrykket synspunkter som har gått på tvers av administrasjonens syn på global oppvarming og i stor grad sensurert innholdet i offisielle rapporter om sannsynligheten av klimaendringer.

Det Hvite Hus tilbakeviser innholdet i rapporten og kaller den et "oppkok av gamle påstander" som har blitt rettet mot administrasjonen i det siste.

— Dette er et dårlig skjult forsøk på å forstyrre administrasjonens forhandlinger under klimakonferansen på Bali, sier talskvinne Emily Lawrimore i Det Hvite Hus til Assosciated Press.

Gjorde 294 endringer Av rapporten går det fram at Rådet for miljøkvalitet i Det Hvite Hus totalt gjorde 294 endringer i administrasjonens strategiplanen fra 2003 om forskningsprogrammet for klimaendringer. Endringene enten ekstra fremhevet usikkerheter eller reduserte viktigheten av den menneskelige påvirkingen av global oppvarming.

Rapporten viser også henvendelser fra media til Bush-administrasjonen om intervjuer med klimaforskere , systematisk gikk via Det Hvite Hus sitt råd for miljøkvalitet, som i stor grad henviste til forskere med samme syn på global oppvarming som administrasjonens politikk.

Høringer av klimaforskere i Kongressen ble krafig redigert. Forskere ble overtalt til å tone ned betydningen av menneskelig aktivitet på global oppvarming, og etter orkanen Katrina som ødela New Orleans bedt om å tone ned forbindelsen mellom klimaendringer og orkaner.

bt.no/adressa.no

Diskutér saken her!

KEVIN LAMARQUE