— Harald Linchausen manglet om lag 5000 kroner på å oppfylle kravet til underhold. Senere kom det noen nye opplysninger, men slik vi så det var kravet om underhold ennå ikke oppfylt, sier Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i UDI.

Sjøholt sier at det er regelverket på vedtakstidspunktet som er gjeldende. Derfor kommer Harald og Juliana inn under ordningen med underholdskrav, selv om Juliana søkte om oppholdstillatelse allerede i mars i fjor.

Dersom man får avslag på søknaden sin hos UDI kan man klage til Utlendingsnemnda (UNE). I fjor behandlet UNE 1674 saker om familiegjenforening. 10 prosent ble gjort om til søkers fordel. Advokat Rolf Knudsen representerer Harald og Juliana. Han har god tro på at UDIs vedtak blir omgjort.

— Problemet er at firkantete regler kan slå uheldig ut. Man taper menneskelige hensyn, sier Knudsen.