Statens Helsetilsyn er i gang med omfattende tilsyn av alle blodbanker i Norge. De har funnet mange avvik over hele landet.

Nå er også Helse Bergen gransket: Helsetilsynet fant brudd på til sammen 23 punkt i blodforskriften, underbygget av ti observasjoner.

Uklare ansvarsforhold

Hovedproblemet er manglende samspill mellom ledelsen på Voss og ledelsen i Bergen. De to blodbankene skal fungere som en enhet, men dette har så langt bare vært i navnet.

Ansvars— og myndighetsforholdene mellom blodbankene på Voss og i Bergen er uklare, mener Helsetilsynet.

«Det finnes ingen dokumentasjon på evaluering av om personalet på Voss har tilstrekkelig kompetanse og er kvalifiserte for sine oppgaver», skriver tilsynet.

Erkjenner problemer

Sjef for blodbanken i Helse Bergen, Tor Hervig, sier at organiseringen av blodbanken ikke har vært i tråd med retningslinjene noen gang etter at helseforetaket ble opprettet.

Til tross for det, mener han at pasientene aldri har vært i fare.

— Heldigvis har det fungert på Voss hele tiden. Jeg tør våge å si at det Helsetilsynet påpeker, ikke har fått konsekvenser for pasientene, sier Hervig.

Statens Legemiddelverk påpekte flere av de samme manglene i desember. Da startet Helse Bergen arbeidet med å omorganisere driften av blodbanken, slik at rutinene skal bli like i Voss og i Bergen.

— Vi regner med å være ferdig til 17. mai. Nå blir det en reell samordning, ikke bare på papiret, sier Hervig.

Les hele Helsetilsynets rapport!

KRITIKK: Statens Helsetilsyn mener Helse Bergens blodkontroll ikke er god nok.
HÅVARD BJELLAND (ARKIV)