— Statsråden opptrer kritikkverdig og mangler respekt for Stortinget, sa Dåvøy fra talerstolen.

Grunnen var at helseminister Strøm-Erichesen har sendt ut en pressemelding, i stedet for å svare Stortinget i en sak som lå til behandling der.

Det handler om å gi et medisinsk minstetilbud til utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge.

Kristelig Folkeparti har engasjert seg i saken, ut fra et humanitært syn. De synes det er for galt at syke mennesker ikke får nødvendig hjelp. Derfor har de fremmet et forslag om en bedre situasjonen for disse, som ofte lever i belastede miljøer med vold, stress og smittsomme sykdommer. Slike trenger hjelp, mener KrF, og Laila Dåvøy som fremmet forslaget i høst.

Da var helseminister Anne- Grete Strøm-Erichsen sånn passe lunken. Men en uke før Stortinget skulle avgi sin innstilling, sto hun og justisminister Knut Storberget frem i Aftenposten og gikk inn for mye av det samme som KrF i går fikk nedstemt,- av regjeringspartiene.

Stortinget fikk ikke høre noe, de måtte lese avisen.

— Jeg må innrømme at jeg blir litt lei meg og litt frustrert over at regjeringen tar over våre saker, uten å nevne at det var vi som kom med dem, sa en oppgitt Dåvøy.

Helseministeren sa hun ar overrasket over Dåvøys irritasjon. Hun hadde ikke sagt noe i avisen som hun ikke gjentok fra Stortingets talerstol i dag.

Burde Strøm-Erichsen håndtert saken annerledes?