• Friluftsrådet mangler penger til rydding og tilrettelegging av friluftsområdene våre. Staten må komme sterkere inn med midler til drift av friluftsrådene.

Administrativ leder av Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), Åge A. Landro, sier dette til Bergens Tidende. Landro er opptatt av at sentrale myndigheter må ta et større ansvar når det gjelder friluftsrådenes muligheter til å yte best mulig service overfor befolkningen.

— Tallet på områder BOF har forvaltningsansvar for, stiger stadig. I løpet av de siste seks årene har vi blitt tilført 30 nye friluftsområder. Nå har vi ansvar for drift av 180 områder. Dette skyldes at staten i økende grad har bevilget penger til sikring av nye områder. I tillegg avhender Forsvaret mange områder som blir friluftsområder til disposisjon for allmennheten. Denne utviklinger er både gledelig og ønskelig, sier Landro.

Misforhold oppstår

— Men denne medaljen har en bakside, fortsetter han. -Vi må med beklagelse slå fast at det ikke følger driftsmidler med nyervervelsene. Mange har kaier, broer, og andre innretninger. Dette må vedlikeholdes, sier Landro.

— Etter hvert som misforholdet blir større, har vi innsett at noe radikalt må gjøres. Både myndighetene og friluftsrådene får et forklaringsproblem hvis publikum i fremtiden opplever at friluftsområdene ikke blir tilrettelagt og de verdifulle friområdene ikke blir ivaretatt. Dette er så viktig at det bør bli et tema i den forestående valgkampen.

Staten hjelper på Skorpo

Nylig overtok BOF deler av øyen Skorpo i Os. Da ordfører Terje Søviknes og Åge A. Landro nylig var i Trondheim i møte med Direktoratet for naturforvaltning (DN), ble det enighet om at DN skal delta i finansieringen av tilrettelegging for friluftsformål på Skorpo.

— At staten på denne måten sier seg villig til å delta med penger til tilrettelegging i et friluftsområde, er noe helt nytt, sier Landro.