• Mange borteboere jobber 10-20 timer ved siden av studiene. Plusses det på en 25-30 timers studieuke, ser vi at mange virkelig står på, sier Jørn A. Henriksen, leder for Norsk Studentunion (NSU).

Dårlig studiefinansiering gjør at mange må ha deltidsjobb ved siden av studiene for å livnære seg, mener Henriksen.

Han er ikke overrasket over at bare en av fire sier at de alltid møter godt forberedt.

— Noen stiller høyere krav til seg selv enn andre. De kan jobbe mye og ha høy arbeidsmoral, men mener selv at de ikke alltid er godt forberedt, sier Henriksen.