Fredag presenterte hun den tredje delrapporten fra FNs klimapanel som viser at utslippene av klimagasser vil øke med 25-90 prosent fra 2000 til 2030 uten ytterligere tiltak.

– Rapporten viser at vi har mange muligheter til å redusere utslippene av klimagasser. En rekke tiltak er ikke spesielt kostbare, mens enkelte av tiltakene vil kreve store investeringer. Vi må være villige til å ta disse investeringene nå, sier hun.

Klimapanelet tar for seg ulike sektorer for å vise potensialet for utslippskutt og kostnadene ved å redusere utslippene av klimagasser.

Områdene er energiforsyning, industri og bygninger som har muligheter for store utslippskutt, men flere av tiltakene krever store kostnader. Transportsektoren er et område med stor utslippsvekst, men også et område der det er mange hindringer for å få til reduksjoner. Jordbruk og skogbruk kan bidra til reduksjoner ved å binde mer CO2 til jord og skog.