Regjeringen bruker i år 375 millioner kroner til videreutdanning for lærere.

Ifølge rapporten, som forskningsinstitusjonen Læringslaben står bak, klarer 24.000 lærere i ungdomsskolen og videregående skole ikke å tilpasse undervisningen til alle elevene. De har bare én måte å lære bort stoffet på, og følgen er at elevene lærer mindre enn de ellers ville gjort.

– Eleven får det vanskelig på flere områder, og for mange er konsekvensene dramatiske, sier forsker Yngve Lindvig til NRK.

Lærernes fagorganisasjon Utdanningsforbundet vil ikke kommentere rapporten.

Et representativt utvalg på 1.200 elever og 300 lærere fra Østlandet og Nord-Norge har vært med på undersøkelsen.