• Mange av de mennene som kjøper sex blir fanget og klarer ikke slutte, selv om de ønsker det, sier sosialantropolog Ingrid Smette. Hun har forsket på norske horekunder.

På oppdrag fra Pro-senteret, nasjonalt kompetansesenter for prostitusjon, og Oslo kommunes hjelpetiltak for prostituerte, har Smette forsket på menn som jevnlig kjøper sex. Hun gjorde intervjuer med 12 menn, og hadde i tillegg kontakt med mange menn på en kontaktside for horekunder på Internett.

— Det er veldig tydelig at dette med avhengighet gjelder en del menn. Det var i hvert fall mange av de jeg var i kontakt med som snakket om det. Måten de snakker om problemet på kan sammenliknes med for eksempel spillegalskap, sier Smette.

Så snart hun ga seg til kjenne på kontaktsiden, var det en mann som ringte til henne.

— Han sa at han hadde så forferdelig lyst til å slutte å kjøpe sex, men han klarte det bare ikke, sier forskeren.

Hun mener at disse mennene bør få profesjonell behandling for sitt problem.

— Jeg forstår at det kan være vanskelig for folk å få sympati med sex-kjøpere. Dette er en gruppe som er naturlig for mange å fordømme, men hvis disse mennene får hjelp, vil dette kunne få betydning for etterspørselen etter prostituerte. Derfor er det i alles interesse, sier Smette.