• LES OGSÅ: Slik blir fakkeltoget i Bergen Klokken 15.25 leste tingrettsdommer Kim Heger i Oslo tingrett opp kjennelsen som er i tråd med politiets påstand.

Fengslingsmøtet ble holdt for lukkede dører, etter ønske fra politiet. Breivik ble fraktet inn bakveien og han fikk ikke lov til å bære uniform, slik han selv hadde bedt om.Han er siktet for destabillisering eller forstyrrelse av vitale funksjoner i samfunnet, som for eksempel regjeringen, og for å skape frykt i befolkningen.

Retten viser til forklaringen Breivik kom med i retten der han vedgår å stå bak fredagens angrep. Ifølge Breivik var formålet med terroraksjonen å sende «et kraftig signal til folket og påføre Arbeiderpartiet størst mulig tap for å strupe rekrutteringen.»

Han viste til kampen mot «en dekonstruksjon av norsk kultur og masseimport av muslimer».

«To celler i vår organisasjon»

Retten vil holde Breivik i varetekt så lenge påtalemyndigheten ønsker det, men ikke utover 26. september. Varetekten blir med brev-, besøks— og mediaforbud og fullstendig isolasjon til 22. august.

Det begrunnes i bevisforspillelse, sakens alvor, omfang og karakter, jevnfør straffelovens paragraf 186 annet ledd.

Det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken, dersom han blir løslatt, begrunnet dommeren, og opplyste at Breivik har gitt en forklaring som krever ytterligere etterforskning. Blant annet refererte Breivik til ytterligere to celler i organisasjonen sin.I etterkant av opplesningen møtte sorenskriver Geir Engebretsen pressen for å gi utfyllende informasjon om kjennelsen. Pressen spurte stadig om hvilke to celler det siktes til i Breiviks politiforklaring, skriver Aftenposten.no.

— Jeg kan kun vise til kjennelsen, men der fremgår det at han har forklart både til politiet og i dagens rettsmøte om to celler i hans organisasjon, sier Engebretsen.

«Kan ikke utelukke det»

På en pressekonferanse klokken 17, der politiet nedjusterte dødstallet på Utøya til 68 og dødstallet i Oslo opp til åtte, kom temaet opp igjen.

En journalist stilte spørsmål om de to cellene som Breivik snakket under fengslingsmøtet.

Vi kan ikke utelukke at andre ikke er med på det. Siktede har forklart at han har operert i en celle, og at det finnes to andre celler. Aktor Christian Hatlo

— Vi kan ikke utelukke at andre ikke er med på det. Siktede har forklart at han har operert i en celle, og at det finnes to andre celler. Men dette er denne siktedes forklaring. Dere har hørt begrunnelsen og motivet hans, så dere får ta det i den konteksten, sier aktor Christian Hatlo.

Fullstendig isolasjon

— Retten finner av hensyn til etterforskning at det er viktig at siktede ikke gis anledning til å kommunisere med andre, og retten tar begjæringen til følge, sier dommer Kim Heger.

Retten finner at Anders Behring Breivik, født 13.2.1979, holdes i varetekt så lenge påtalemyndigheten ønsker det, men ikke utover 26. september.

Påtalemyndigheten har dessuten bedt om rettens kjennelse til fullstendig isolasjon. Under henvisning til bevisforspillelsesfaren, sakens alvor, omfang og karakter finner retten at vilkårene for isolasjon er til stede, heter det i kjennelsen.

Til tross for at siktede har erkjent bombingen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya, har han ikke erkjent straffskyld

- Måtte redde Norge

— Til tross for at siktede har erkjent bombingen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya, har han ikke erkjent straffskyld, sier Heger og fortsetter:

— Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for terrorhandlingene.

Breivik har forklart at han måtte redde Norge og Vest-Europa fra kulturmarxistene og en muslimsk overtakelse, opplyste Heger.

— Målet for operasjon var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal. Når Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen de gjør og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer, så må de ta ansvar for dette forræderiet. Enhver person med samvittighet kan ikke la landet sitt bli kolonisert av muslimer, har Breivik sagt i sin forklaring.

Arbeiderpartiet var målet

Målet for operasjon var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal og å påføre Arbeiderpartiet et så stort tap at det vil hindre rekruttering til partiet i fremtiden, skriver tingrettsdommer Kim Heger i kjennelsen.

— Når Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen de gjør og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer, så må de ta ansvar for dette forræderiet. Enhver person med samvittighet kan ikke la landet sitt bli kolonisert av muslimer, har Breivik sagt i sin forklaring.

Fikk ikke gå i uniform

I forkant av fengslingsmøtet har Anders Behring Breivik ytret ønske om å få stille i uniform, en form for gallauniform.

Retten besluttet at siktede ikke skal fremstilles til fengslingsmøte ikledd uniformen, heter det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

— En slik fremstilling vil, hensett til sakens svært alvorlige karakter, stride mot alles verdighet, og virke unødvendig forstyrrende, provoserende og krenkende, jevnfør domstollovens paragraf 132, heter det videre.

Dommeren avgjorde på forhånd at ingen, verken presse eller publikum skulle slippe inn i rettssalen.

— Dette er en veldig spesiell sak. Vi har aldri opplevd lignende i Norge. Det er besluttet lukkede dører av hensyn til sikkerheten og etterforskningen, sa sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo Tingrett til Aftenposten.no i forkant av møtet.

Stemningen i retten var rolig, ifølge forsvarer Geir Lippestad.

— Han fremsto på en rolig og samlet måte. Stemningen i retten var rolig. Det var jo lukket rett og begrenset med folk der, sier Geir Lippestad til VG Nett. Han er advokat for 32-åringen som for øyeblikket har hele verdens blikk rettet mot seg.

Rasende folkemengde

En stor folkemasse hadde møtt opp for å vise sin avsky mot massedrapsmannen. Det ble blant annet slått etter en bil som parkerte rett utenfor rettsbygningen.

Flere hundre norske og internasjonale pressefolk sto utenfor tinghuset. Også inne var det trengsel.

Da bilen Anders Behring Breivik trolig satt i passerte folkemengden bak tinghuset, skrek enkelte «forræder» og «jævla morder», ifølge Dagbladet.no. To personer hoppet opp på bilen, og forsøkte å åpne dørene da bilen ankom.

ENORMT PRESSEOPPBUD: Oslo tingrett like før klokken 12 i dag.
PAUL SIGVE AMUNDSEN