Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) står fast ved at 2,5 milliarder kroner skal spares inn i sykelønnsutgifter. Men nå inviterer han partene i arbeidslivet til å diskutere hvordan.

Et utvalg under ledelse av statsministeren selv skal innen 1. november komme med forslag til hvordan sykefraværet kan reduseres med 20 prosent og de budsjetterte innsparingene på 2,5 milliarder nås. Lykkes ikke utvalget, blir regjeringens forslag om hvor mye mer arbeidsgiverne skal ta av sykelønnsutgiftene stående.

Fortsatt full lønn ved sykdom

Det er en klar forutsetning at arbeidstakerne ikke skal rammes. Ordningen med full lønn under sykdom skal ligge fast.

Med mindre sykefraværet går ned, blir det da arbeidsgiverne som må ta regningen, i og med at arbeidstakerne skal skjermes og statens utgifter skal reduseres.

– At fraværet går ned er selvfølgelig den beste løsningen. Ellers må arbeidsgiverne betale på en eller annen måte, sa statsministeren.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og fornyelsesminister Heidi Grande Røys (SV) skal også delta i utvalget som representanter for regjeringen. Lederne i hovedorganisasjonene som er parter i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal også sitte i utvalget.

- Gjort det vi ba om

– Regjeringen har gjort det vi ba den om å gjøre. Nå regner jeg med at vi skal få en reell dialog, sier LO-leder Gerd-Liv Valla til NTB etter at svarbrevet fra statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til organisasjonene ble lagt fram.

– Nå er det bare en ting å gjøre, nemlig å starte hele prosessen på nytt. At regjeringen tar det på alvor, vises ved at Stoltenberg selv skal lede utvalget, fortsetter LO-lederen.

Hun sier at det nå er viktig å legge det som er skjedd bak seg.

- Politisk abdikasjon

– Vi vil arbeide for at det norske folk skal få bedre sykelønnsordninger og at forholdt mellom fagbevegelsen og regjeringen skal bli friskere, sier Valla.

– Hvis regjeringen vil gjøre partene i arbeidslivet ansvarlig for budsjettbalansen, er det en politisk abdikasjon, slår NHO-sjef Finn Bergesen jr. fast.

Bergesen hadde ved 20.30-tiden ennå ikke lest regjeringens brev til organisasjonene, men ble orientert om innholdet.

– Vi forholder oss til IA-avtalen og ikke budsjettbalansen. Dersom regjeringen inviterer til en reell dialog, kan vi selvfølgelig akseptere det, men dersom regjeringen fastholder at arbeidsgiverne skal betale utover dagens ordning, er dette et brudd på IA-avtalen, sier han.

Sikrer full sykelønn

NHO-lederen vil ikke bekrefte at han møter på Statsministerens kontor tirsdag morgen i tråd med invitasjonen fra regjeringen, før han har fått presisert hva brevets innhold betyr.

I brevet fastholder regjeringen at alternativene som utvalget skal utarbeide innebærer samme innsparing på 2,5 milliarder i statsbudsjettet som regjeringen har lagt opp til.

Om det i sin helhet skal belastes arbeidsgiverne, er ikke presisert, men det er derimot fastslått at den enkelte arbeidstaker uansett skal være sikret full sykelønn.

– Regjeringen med retrett

Både YS-leder Randi Bjørgen og lederen i UNIO, Anders Folkestad, mener at saken kan ha fått en lykkelig løsning etter det de mener er en retrett fra regjeringens side.

– Brevet er en invitt til reell dialog og alvoret forsterkes ved at Stoltenberg skal lede utvalget. Regjeringen har kommet med sitt innspill. Nå får vi komme med våre.

– Vi er tilbake til start. Det var dette møtet som det innkalles til nå vi trodde vi var invitert til tidligere. Etter min mening nullstilles hele saken, sier Folkestad.

Han mener at regjeringen har foretatt «det minimumsgrepet som måtte til» for at forholdet mellom fagbevegelsen og regjeringen skal kunne bli bedre.

– Ingen må tro at vi reagerte så sterkt uten grunn og bare på egne vegne. Frustrasjonen ute blant folk er kjempestor. Regjeringen har en jobb å gjøre for å gjenopprette tilliten, sier Randi Bjørgen.