Sydenreiser må begrenses til én gang i året. Reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen bør reduseres til fire timer, mener Lars Sponheim.


Har Sponheim et poeng? Si din mening!

Se også: btv-innslag med Sponheim!

Klimapolitikken vil stå sentralt i debattene på Venstres landsmøte. På spørsmål om hva vi som privatpersoner må regne med å forsake i årene fremover, svarer han slik:

Sponheims klimaplan

— Den forurensende industrien går i hvert fall mot slutten. Dessuten må vi innstille oss på en ny type oppvarming av husene. Men det er håndterbart. Like viktig blir endringene i kjøre- og transportmønsteret. Hydrogen, bioenergi og batterier med større rekkevidde vil komme for fullt. I tillegg må vi begrense våre sydenturer til én gang i året. I sum er ikke dette dramatiske endringer i folks hverdag, sier Sponheim.

For egen del kjører han dieseldrevet bil - og ikke minst tog til og fra Oslo.

Han ivrer sterkt for å ruste opp og forkorte Bergensbanen i reisetid og trasé. Men tanken om å satse på høyhastighetstog fascinerer ham bare så måtelig.

Ringeriksbanen bør fremskyndes, men utover det har han ingen tro på noen annen trasé enn dagens.

I løpet av de neste par generasjoner bør målet være å få en reisetid ned mot fire timer mellom de to storbyene, slik han ser det.

Jan M. Lillebø
Bjelland, Håvard