• Dette er meningsløst sludder, sier Høyres Øyvind Halleraker om utspillet fra TØI-forsker Arvid Strand.

Strand mener det var galt å bygge veier finansiert av bomringen på 1980-tallet.

Aelingsleder Arvid Strand ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) sa til Bergens Tidende torsdag at politikerne har seg selv å takke for luftforurensninger i Bergen denne vinteren. Han mener Bybane og kollektivsatsing skulle vært prioritert, og ikke de store veiprosjektene.

— Utarme Bergen

  • Hva er dette for lettvintheter, hva hadde vært alternativet?, spør den engasjerte Halleraker, som sitter i Stortingets Transportkomite.

— Bergen hadde blitt stående på 70-talls nivå med elendige veier, og alle mennesker med ambisjoner hadde rømt fra byen,. Bergen ville blitt utarmet, og veksten hadde bare kommet Oslo til gode. Den gangen, for 25 år siden, hadde Oslo alt firefelts motorveier i flere retninger, og tog og tunnelbaner på plass.

Bergen hadde ingen ting, og det var helt riktig å ta de krafttak som ble gjort i og rundt Norges nest størst by, mener Halleraker.

Lover statlig hjelp

  • Hva er ditt og Høyres alternativ til den kritiske situasjonen i Bergen?

— Staten må komme på banen og finansiere kollektivsatsingen. Se på Oslo, der går NSB-tog, eid og drevet av staten, i alle retninger. Staten må ta et mye større ansvar for å få fortgang i den videre utbyggingen av Bybanen i Bergen.

— Har dere penger til det?

— Vi, Høyre, har avsatt tre milliarder kroner til slik utbygging i storbyene, det vil i hovedsak si Bergen.

Ikke køprising

Vil dere i Stortinget støtte innføring av køprising i Bergen, om det kommer en søknad?

— Jeg mener at køprising ikke er riktig løsning for Bergen. Årsaken er at køprising ikke fjerner trafikken, den bare fordeler den ut over til timer på dagen da det er billigere å kjøre. Forurensningen kommer uansett. Dessuten går utviklingen slik at om 20 år vil bilene omtrent ikke forurense. Da er det andre, stasjonære kilder som vil være problemet, mener Øyvind Halleraker.

Sammen med resten av Transportkomiteen kommer han på en tre dagers turne til Hordaland i begynnelsen av februar. Da vil situasjonen i Bergen bli viet ekstra oppmerksomhet.