HARRY TILLERFrogner

– Slik forstår jeg de tekniske funnene, og da forklarer ikke Lars Grønnerød seg sannferdig. Med alt det betyr for hans troverdighet.

Denne oppsiktsvekkende uttalelsen kom like etter at Orderud-saken igjen ble satt etter lunsj. Per Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz, vil trolig forsøke å bruke magasinfunnet hjemme hos Lars Grønnerød for det han mener det er verdt. Schiøtz mener granskningen av magasinet som ble funnet hjemme hos Lars Grønnerød må ha vært i ett av drapsvåpnene da skuddene på Orderud falt.

– Det er funnet et pistolmagasin hjemme hos Lars Grønnerød som med tilnærmet 100 prosent sikkerhet har vært i pistolen som ble brukt på åstedet. Hvordan forklarer man at magasinet til pistolen som skal ha blitt overlevert lille julaften 1998, og brukt på åstedet, befant seg hjemme hos Lars Grønnerød da han ble pågrepet, spurte Cato Schiøtz.

– Det finnes ikke noe på åstedet som knytter Per Orderud til saken. Skoavtrykk, sokkefunn, hår og fiber kan ikke knyttes til Per Orderud. Alt peker bort fra Per. Da blir vi stående igjen med medvirkning. Dette legges til handlinger ett år før drapstidspunktet. Det finnes heller ikke noen tekniske bevis som knytter min klient til medvirkning. Det bygger på forklaringer til to medtiltalte i saken, sa Schiøtz.

Påtalemyndigheten mener Per Orderud fikk overlevert våpen ved to tilfeller i 1998. Det første tilfellet var på det meget omtalte juleselskapet på Orderud gård lille julaften 1998. Det andre våpenet skal ha blitt overlevert under et møte mellom Lars Grønnerød og Per Orderud natt til påskeaften 1998, nærmere bestemt natt til 3. april.

Han viste videre til det angivelige motivet i saken, striden om Orderud gård. Advokat Schiøtz mener denne striden var løst foran drapstidspunktet, og at dette dermed ikke kan brukes som bevis i saken.

– Per Orderud hadde interesse av at hans far skulle leve videre.

Om kort tid skal Veronica Orderuds forsvarer, advokat Frode Sulland, gi sine kommentarer til aktoratets innledninger. Deretter vil Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, Tor Kjærvik og til sist Lars Grønnerøds forsvarer – Steinar Wiik Sørvik slippe til.

Før rettssakens første dag avsluttes skal Nes herredsrett på befaring ved Orderud gård og kårboligen hvor drapene skjedde.

Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen

Les mer om Orderud-saken

IKKE TEKNISKE BEVIS: – Det finnes ikke noe på åstedet som knytter Per Orderud til saken, sa advokat Cato Schiøtz i retten i dag. (Foto: Tor Høvik)