— Vi har en vedtatt reguleringsplan for området som fanger opp alle forskrifter og retningslinjer som fantes på det tidspunktet. Dersom det blir innlevert nye byggeplaner må vi se på om det også tas hensyn til nye retningslinjer, sier seksjonsleder Finn Wetteland ved avdeling for private planer i Bergen kommune.

Reguleringsplanen for området er fra 1990/91. På den tiden fantes det bare en regel om høyspentledninger, nemlig at de måtte ligge minst syv meter unna bebyggelse. Det var begrunnet i spenningsfaren, ikke stråling.

Trygve Sæle, seksjonsleder på byggesaksavdelingen, sier at kommunen må innhente informasjon fra eksperter før han kan si noe om boligene vil bli godkjente.

— Men hvilken risiko løper kjøperne av disse tomtene? Kan de oppleve å få nei til å bygge bolig?

— Det er umulig å svare på nå. Vi må vurdere hver enkelt sak av gangen, sier Sæle.