• Helsevesenet må lære av flyindustrien, og skape systemer hvor vi lærer av feil og nestenfeil som skjer, sier president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke.

Han mener Helsetilsynet har rett i at det skjer mange feil og uhell som ikke rapporteres, og som helsevesenet dermed ikke lærer noe av.

— Dette har norsk helsevesen ennå ikke tatt konsekvensene av, sier Bakke.

Han mener norske sykehus må lære av flyindustrien og atomindustrien, og forklarer forskjellene slik:

— Prøver du å stikke et støpsel i feil kontakt innen flysektoren, så er de utformet slik at det ikke går an. Men slikt er fortsatt mulig på norske operasjonsstuer.

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) varslet i februar at han vil etablere et nøytralt og uavhengig rapporteringssystem for «uheldige hendelser» ved norske sykehus. Hensikten er å samle opplysninger slik at helsetjenesten kan bli bedre

— Dette hilser vi velkommen. Dette har vi tidligere argumentert for. Danmark har allerede lovfestet et slikt anonymt rapporteringssystem, sier Bakke.

Legeforeningen mener et slikt meldesystem må være et tillegg til dagens ordinære tilsynsapparat, og at et slikt nytt system i seg selv ikke må innebære risiko for straff eller sanksjoner.