• Vi må passe på at vi har en riktig alderssammensetning i bestanden, forklarer forsker Kjell Nedreaas. - Å ta storfisken er å gamble.

— Når fiskepresset er for høyt, blir færre fisk stor og gammel. Problemet oppstår når det ikke nok stor fisk som er kjønnsmoden og gyteferdig, forklarer Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Men det er ikke nok å la de yngste, kjønnsmodne fiskene slippe gjennom nettmaskene. Det er nemlig de eldre fiskene som er viktigst for reproduksjonen av fiskebestandene.

— Det viser seg at fisk som har gytt mange ganger og vært kjønnsmoden over flere år gir flere egg og gyter over et lengre tidsrom, sier forskeren.

— Dette ser vi blant annet på norskarktisk torsk. Den blir kjønnsmoden i fem-seksårsalderen, men da gyter den bare i to-tre dager. Torsken som er ti år eldre kan gyte over en hel måned og i flere porsjoner. Vi trenger altså eldre fisk i bestanden for å oppnå stabilitet og robusthet.

Mange fiskebestander blir beskattet for hardt og dermed får vi får lite eldre fisk i havet.

— Skal du opprettholde et fiskeri er du avhengig av stor fisk. Å ta denne fisken er å gamble med systemet, mener Kjell Nedreaas.