Stoltenberg er på vei til klimamøter i Mexico og USA der han skal møte både president Felipe Calderon og president Barack Obama.

Til Aftenposten sier Jens Stoltenberg at han er enig med klimaøkonomen Nicholas Stern som mener at Norge om noen tiår må kutte 80 prosent av egne CO2-utslipp.

– Ja, kuttene må være i den størrelsesorden, sier Stoltenberg.

Statsministeren medgir at kvotehandelen har møtt mye motstand i det siste, men hevder likevel at handel med klimakvoter er en bærebjelke i internasjonal klimapolitikk.