– Norsk Kabinforenings (NKF) avtale med SAS Braathens bygger i det alt vesentlige på det resultatet SAS Braathens Kabinforening (SBK) tidligere har framforhandlet, sier Turid Svendsen, forhandlingssjef i YS-tilknyttede Parat, som er moderforbundet til SBK.

Svendsen er ikke overrasket over at NKF fikk et noe bedre resultat lønnsmessig enn det SBKs forhandlingsutvalg fremforhandlet.

– På dette punktet hadde foreningene ulike utgangspunkt, sier hun.

– Det ekstra lønnstillegget vil også våre medlemmer i SBK få. Når vi nå har fått felles bestemmelser om arbeidstid og lønn, gir det et godt grunnlag for å skape et godt arbeidsfellesskap i SAS Braathens, tilføyer Svendsen.

Lederen i SAS Braathens Kabinforening, Terje Nielsen, sier han er glad for at streiken i NKF er over.

– Sammen med våre kolleger i Norsk Kabinforening vil vi nå se framover og arbeide for å gjenopprette tilliten til SAS Braathens i markedet, sier Nielsen.