Foreldreorganisasjonen Barnevakten gir råd om barn og mediebruk. De er ikke negative til at dataspill tas i bruk i barnehager. Men:

— Det må ikke bli en sovepute der de voksne blir fraværende, sier spillsjef Odd Arild Olsen.

Han peker på at mange voksne er redde for å møte barn og unge på spillarenaen. De tenker gjerne at dette er tidtrøyte og dumt.

— Her har man imidlertid et enormt potensial. Dersom man gir barna de rette spillene i forhold til alder og passer klokken, kan dataspill bare være positivt, sier Olsen.

Han råder barnehager til å holde foreldremøter om gode spillvaner og aldersgrenser på spill.

- Lærer gjennom lek

IKT i skolen er i dag selvsagt. Fra 2006 ble også IKT introdusert formelt i forskrift om Rammeplan for barnehager.

Hans Christian Arnseth ved Forsknings og kompetansenettverket for IT i utdanning (ITU) har tidligere tatt til orde for at skolen bør bli flinkere til å lære av dataspill. Han mener barnehagen er en like naturlig arena.

  • Barnehager har alltid vært opptatt av å leke. Barn lærer gjennom lek. Med data lærer de å samarbeide, koordinere og forholde seg til andre. Så lenge spillene er tilpasset deres aldersnivå er det ikke et problem.

Webkamera

Også ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning er fagfolk positive til bruk av PC i barnehagen.

— Digital kompetanse er viktig i forhold til å bli fullverdige samfunnsdeltakere, sier høyskolelektorene Henriette Jæger og Mari-Ann Letnes.

De understreker at digital kompetanse handler om mer enn bare dataspill. Barn kan få prøve ut digitale kamera, webkamera, skanner, MP3-spiller, lydopptaker, laminering og flere verktøy som legger til rette for skapende virksomhet i barnehagen.

– Alder en utfordring

I høst kom også datahverdagen for fullt til Furuly barnehage på Stord i Hordaland. Tre bærbare PC-er med internett blir nå brukt til informasjonssanking, men lite spilling.

– Vi har en utfordring med datakunnskap. Snittalder på personalet er på nærmere 60 år. For dem er dette litt skummelt. Vi skal ha dataopplæring på kveldene fremover, sier styrer Ragnhild Storebø. Hun ser store muligheter med dataspill, særlig i språkopplæring for barn med minoritetsbakgrunn.