Riksadvokat Tor-Aksel Buschs sluttreplikk til Høyesterett onsdag hadde form som en ren appell til landets øverste dommere om å heve straffenivået for å forebygge nye brutale ran.

Det stjernespekkede laget av forsvarsadvokater som kjemper for å avverge enda strengere straff for de dømte Nokas-ranerne, satt i synlig helspenn mens Riksadvokaten la premissene for sin konklusjon om at straffene må blir strengere.

Busch la premissene med en detaljert beskrivelse av brutaliteten i Nokas-ranet, måten ranet ble gjennomført på og ranernes vilje til å utføre sitt forsett.

På alle måter var Nokas-ranet i en klasse for seg sammenlignet med tidligere ran begått i Norge, ifølge Busch.

– Ranerne skapte en livsfarlig situasjon der liv faktisk gikk tapt, slo Busch fast.

Strengere straff for alle

Riksadvokaten ba deretter Høyesterett etablere et nytt straffenivå «tilpasset den totale grovhet i dette ranet».

– Og dette nye straffenivået må gjenspeile seg i forhold til alle impliserte i saken – også i forhold til de to Nokas-dømte som fikk mildest dom i lagmannsretten, William Pettersen og Thomas Oscar Ingebrigtsen, poengterte Busch. Han advarte også mot å tro at vi vil være ferdig med ran av Nokas-typen når denne saken er ferdigbehandlet i rettssystemet.

Frykter mer

– Denne type ran kan komme igjen, sa Busch. Det er all grunn til å anta at gjennomføringsmåten og opptrappingen av brutaliteten som dette ranet representerer, vil spre seg, mente han

– At Norge så langt har opplevd færre slike ran enn Sverige er et gode, men vi kan ikke forvente at det vil vare til evig tid, sa Busch.

Han poengterte at rettssystemet er nødt til å legge større vekt på allmennpreventive hensyn, blant annet fordi det bak ran av Nokas-typen ligger rasjonelle overveielser som er foretatt over langt tid.

– Ransplanleggerne overveier ikke barer risiko for å bli tatt, men også straffen de risikerer dersom de blir tatt, sa han.

– Særlig ekstraordinær

Riksadvokaten mener faren for at tre av de NOKAS-dømte, David Toska, Kjell Arild Schumann og Metkel Negassie Betew, kan komme til å begå nye lovbrudd, er mer enn stor.

– For disse tre foreligger det en særlig ekstraordinær gjentakelsesfare, framholdt Busch. Han har bedt Høyesterett dømme samtlige tre til forvaring. I lagmannsretten var det bare Betew som ble dømt til forvaring. I

Busch viste til at Toska forut for NOKAS-ranet er dømt for forhold som omfatter 25 millioner kroner – penger som ikke er kommet til rette.

– Men også Toskas atferd etter NOKAS-ranet, den rolle han spilte i dette ranet, gjennomføringskraften han viste og den lange tiden han brukte på planleggingen, bærer kravet om forvaring, sa Busch.

«Våpenfiksert»

Gjentakelsesfaren for Schumann begrunnet Riksadvokaten med å vise til det han karakteriserte som Schumanns «våpenfiksering»

– Han er ikke konkurranseskytter. Det er andre motivasjoner som bærer Schumanns våpeninteresse, sa han.

Den «særlig ekstraordinære gjentakelsesfaren» for Betew begrunnet Riksadvokaten med at Betew deltok i NOKAS-ranet mens han var prøveløslatt etter en ransdom.

Riksadvokaten advarte i sin sluttreplikk også mot det han omtalte som relativiseringen av dødsfølgen i NOKAS-ranet. Med dette mener Busch at flere enn Kjell Arild Schumann har ansvar for at politimannen Arne Sigve Klungland ble drept under ranet

RAN: David Toska (til venstre) og to av de andre ranerne i aksjon inne i tellesentralen i Stavanger.
VIL HEVE STRAFFENE: Riksadvokat Tor-Aksel Busch.
Stian Lysberg Solum