• Vi må gjøre det mer attraktivt å investere på norsk sokkel, sier Olav Akselsen (A), leder i Stortingets næringskomité.

Akselsen er ikke imponert over at regjeringen lover å komme med forslag til endringer i skattleggingen av oljeselskapene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

— Dette er en såpass stor sak som vil få følger for mange år fremover. Jeg er redd for at det koker bort i kålen om dette bare kommer som en del av svært mange endringsforslag på årets budsjett. Meldingen fra olje- og energiministeren er et signal om at det ikke kommer så mye.

Akselsen mener det er behov for omfattende endringer i rammevilkårene til oljeselskapene om en skal holde oppe investeringstakten i oljesektoren. Men han vil ikke binde seg til én modell.

— Skattelette er et konkret og greit forslag. Men vi kan også bedre avskrivningsreglene eller gi operatørene større eierandeler på norsk sokkel Vi er innstilt på endringer, men først må vi se hva regjeringen foreslår.

Akselsen hevder skattelette på sikt gir økte inntekter til staten.

— Ta Snøhvit-utbyggingen. Der ga staten en teoretisk skattelette på en milliard kroner. Fordi Snøhvit nå blir bygget ut, sikres staten 70 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter. Hadde ikke staten gitt skatteletten hadde ikke Snøhvit blitt bygget ut.

Akselsen roser det lokalpolitiske initiativet som er tatt både i Hordaland og Rogaland for å sette regjeringen under press