– Dette er jo tiårets desidert viktigste rapport. Den vil ha stor innvirkning på det internasjonale klimaarbeidet, som i mange år har vært preget av stillstand, sier leder Lars Haltbrekken til NTB.

Han mener Norge har en forpliktelse til å stå i front i det internasjonale klimaarbeidet og arbeidet med den nye Kyotoprotokollen.

– Rapporten roper etter at noen tar på seg den gule ledertrøya. Her har Norge som et rikt land alle forutsetninger til å påta seg en rolle, sier han.

Haltbrekken er sikker på at klimarapporten vil få konsekvenser for norsk politikk. Debatten de siste dagene gjør ham optimistisk til at miljøspørsmål vil bli sterkere vektlagt framover.

– Jeg har stor tro på at det vil bli mulig å få til et ambisiøst klimaforlik. Miljøvernministeren har kommet med gode utspill, og opposisjonen støtter også opp om en sterkere klimapolitikk. Problemet er at statsministeren dolker sin egen miljøvernminister i ryggen, og nekter å være konkret om kutt i utslipp av klimagasser, sier Haltbrekken.

SVORTE,KRISTIN