• Nå er det stor mangel på blod, hvorfor kan ikke homofile få lov til å gi blod? spør leder av Grønn Ungdom, Sondre Båtstrand.

— Noen av reglene for blodgivere i dag er diskriminerende, sier han. Nå vil Grønn Ungdom ha endringer i regelverket for blodgivere. Det kommer i september, men homofile skal fortsatt ikke få bli blodgivere.

Båtstrand mener det er fordommer og holdninger fra fortiden som gjenspeiles i dagens regelverk.

— Her spøker det holdinger i bakgrunnen som jeg trodde vi var ferdige med, sier han.

Mange adopterte kan ikke bli blodgivere. Du risikerer også å bli avvist som blodgiver dersom du er singel og har hatt ubeskyttet sex de siste seks måneder. Du kan også bli utestengt dersom du tidligere har brukt hasj,

Elisabeth Rosvold, avdelingssjef ved Blodbanken i Oslo sier til VG at reglene skal endres i september. Fremdeles vil ikke homofile kunne gi blod, men flere innvandrere og adoptivbarn skal få muligheten til å hjelpe når blodbankene skriker etter mer blod.

I Norge bor det over 300.000 førstegenerasjons innvandrere. Siden 1966 er det også adoptert over 24.000 barn til Norge. I tillegg kommer en stor andel homofile, og single mennesker som bytter sex-partner hyppig.

Sosial- og helsedepartementet opplyser at tryggheten og sikkerheten for dem som får blodoverføring er viktigst. Sikkerhetskjeden består av fire ledd, hvor det første er å utpeke forskjellige risikogrupper.

— Det er grunnlag for å vurdere disse risikogruppene løpende, og det gjøres avhengig av ny kunnskap om den reelle risikoen, sier fungerende divisjonsdirektør Jon Hilmar Iversen i Sosial- og helsedirektoratet til VG.

De tre siste leddene i sikkerhetskjeden er individuell vurdering av hver enkelt blodgiver, testing av blodet og riktig behandling og oppbevaring av blodet.