Leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Marte Mjøs Persen, sier all informasjon og alle tips om høyreekstreme må bli tatt på alvor.

— Historisk sett har slike personer vist seg å være farlig og truende.

Hun sier hun selv har gode erfaringer med at PST i Bergen og Hordaland tar slike ting på alvor.— Hvilke erfaringer har du gjort deg?

— Erfaringer gjennom et langt politisk aktivt liv. Personlig har jeg erfart at de tar det alvorlig.

Hun mener opplysningene BT kommer med viser hvor viktig det er at 22.juli-kommisjonen jobber videre med saken.

— Nå må vi ha tillit til at kommisjonen får vite mest mulig om hva som har skjedd.

— Hva tenker du om at Janne Kristiansen i PST karakteriserte denne operasjonen som en internasjonal tollkontroll?

— Jeg vil bare understreke viktigheten av at dette og alle andre sider ved 22.Juli blir undersøkt grundig.