• Altfor mange lærere får ikke brukt det de kan i skolen. De må være mer sosialarbeider og erstatningsforelder enn fagperson, sier stortingsrepresentant Inge Lønning (H).

Han hilser velkommen forslaget fra høyskoledirektør Nils Mæhle ved Høgskolen i Bergen (HiB) i gårsdagens Bergens Tidende, der han sier at Norge trenger en ny lærerutdanning. Lærerne må fordype seg i få fag, i stedet for å lære litt om alt, mener Mæhle.La utdanningen for undervisning på ungdomstrinnet vare fem år, mens lærere på barnetrinnet kan ta fireårig lærerutdanning, sa Mæhle til BT. Tredeling av utdanningen — Det må være faglige minstekrav til fordypning for lærerne. Jeg ser for meg en tredeling av utdanningen, etter hvilket nivå i skolen læreren skal undervise på, sier Inge Lønning, som har fått mye kjeft i sommer for sitt utsagn om at lærerutdanningen langt på vei er blitt ett oppsamlingsheat for folk som ikke har annet å satse på. Lønning mener det må komme en ordning der hovedfagsstudenter ved universitetet som ønsker å bli lærere, får stipend for å ta pedagogikk. - Folk med lektorkompetanse vil bli mangelvare i skolen om få år. En kan tenke seg en kontrakt der de får pedagogikken betalt mot at de binder seg til å jobbe i skolen et bestemt antall år, sier Lønning.- Leder i Lærerforbundet, Anders Folkestad, har uttalt at altfor mange unge lærere ikke får brukt faget sitt i skolen. Det må stilles elementære atferdskrav til barn og unge. I dag blir altfor mye akseptert. Lærerne må få være lærere og få bruke faget sitt, sier Lønning.