Hun føler det urimelig og problematisk at representanter som kommer i en vanskelig livssituasjon, eller som får en ny og spennende jobb, skal være bundet til Stortinget ut hele fireårsperioden.

— Det er på tide å diskutere grundig gjennom om vi virkelig ønsker å beholde den strenge ordningen som i dag gjelder for stortingsrepresentanter, sier Solberg.

Hun minner om at det i dag nesten bare er nyutnevnte ambassadører, eller de som får høye internasjonale stillinger som er blitt fritatt fra vervet midt i en periode. Det samme gjelder i noen få tilfeller der stortingsrepresentanter er blitt statssekretærer, slik som Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) og Heidi Sørensen (SV) i den nåværende regjeringen.

Derimot må stortingsrepresentanter som blir utnevnt til fylkesmenn vente til perioden er omme før de kan tiltre. Det kan være uheldig av flere grunner, ikke minst for fylkesmannskontoret som må basere seg på midlertidige løsninger i lengre tid, påpeker hun.

Brende slapp fri

— Det som for alvor fikk meg til å tenke gjennom dette dilemmaet var min partifelle Børge Brendes situasjon. Han ble i fjor høst utnevnt til direktør og toppsjef i World Economic Forum (WEF) som arrangerer de årlige toppmøtene i Davos. Jeg drøftet saken med de andre parlamentariske lederne før det ble gitt klarsignal, sier Erna Solberg.

Det endte med at Børge Brende, som er innvalgt for Sør-Trøndelag, fikk permisjon fra Stortinget resten av perioden.

Hun nevner også at vararepresentanten for Dag Terje Andersen i Vestfold ble fritatt for å møte av personlige grunner da han ble statsråd og næringsminister i 2006. Vararepresentanten ble fritatt fordi hun nettopp hadde født et sterkt funksjonshemmet barn.

Bedre rekruttering?

— Vil du forsvare at folk som er valgt til det høyeste verv i Norge skal kunne forlate Stortinget for å bli nestkommanderende (statssekretær) i et departement eller på Statsministerens kontor?

— Jeg er mer skeptisk til det, må jeg innrømme. For å bli fritatt fra stortingsvervet, bør man nok uansett skjøtte det noen år.

  • Det viktigste er å få en debatt om dagens rigide ordning, for det er åpenbart at den får enkelte til å nøle om de skal la seg velge og binde til fire år på Stortinget. Det er jo mye som kan skje i mellomtiden. Eldre mennesker for eksempel kan nøle med å binde seg til en så lang periode. Ved å myke opp reglene, ser jeg for meg at rekrutteringen til Stortinget vil bli bredere og dermed bedre enn i dag, sier hun.

— Derimot er jeg skeptisk til den liberale ordningen man har i Folketinget i Danmark. Der kan valgte representanter rett og slett bare hoppe av når de selv finner det for godt, og si at «jeg vil ikke mer». Det skjedde for en tid siden med en representant som heller ville arbeide som journalist!

Bør det bli lettere for våre folkevalgte å hoppe av underveis i perioden? Si din mening her!

Hommedal .Marit