– Jeg har gitt sjefene i Sjøforsvaret i oppdrag å jobbe med løsninger som gjør at forutsigbare arbeidsforhold gir muligheter for å kombinere familieliv med en karriere i Sjøforsvaret, sier generalinspektøren, kontreadmiral Jan Eirik Finseth.

– Å tilby konkurransedyktige arbeidsforhold er et svært viktig satsingsfelt som vi må lykkes med for å klare å bemanne fremtidens høyteknologiske marine, tilføyer generalinspektøren.