Knut Helland, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen mener avisene må kontrollere grundigere hvem som står bak avisinnleggene.

— Falske leserinnlegg kan skrives av noen med andre hensikter enn å bidra til offentlig ordskifte. Påstander settes frem på falskt grunnlag, man forteller ikke hvem man er og kan koke suppe og drive sladder uten at man som person trenger å stå for det. Det kan for eksempel være svertekampanjer foran et valg, sier Helland.

Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund tror ikke man kan sikre seg helt mot falske leserbrev.

— Det har alltid vært et varierende problem med falske leserinnlegg, og man kan ikke gardere seg helt mot det. Men pressen har en viktig oppgave i å avdekke kampanjer satt i gang av politiske parti eller interessegrupper. Kildekritikk er et viktig element som også må bedrives i forhold til leserinnlegg, sier Kokkvold.

Med dagens teknologi mener han det er lett å sjekke opphavet til personene som er oppført. Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening mener at troverdigheten både til debatten og avisene blir svekket, siden leserne tror det er en virkelig person og identifiserbar person som står bak sine meninger.

— Avisene blir lurt av folk som får falske innlegg på trykk, sier Øy.

Tre som har trykket innlegg av falske skribenter

Knut Olav Åmås, debattredaktør i Aftenposten

Innlegg fra Rune G. Pedersen og Olav Mjelde sto på trykk i april og mai.

— Det er veldig kjedelig når vi trykker ting fra folk som bruker falskt navn. Vi vil bevisst ha nye, ukjente skribenter frem, det gjør det enda viktigere å sjekke identiteten bak alle innlegg. Disse to innleggene det er snakk om her er små uskyldige notiser som ikke har gjort noen skade. Men vi vil skjerpe rutinene i forhold til ukjente skribenter.

Tove Lie, redaktør i Nationen

Har trykket til sammen ni innlegg fra Harald M. Nilsen, Elisabeth Johannesen, Rune G. Pedersen og Olav Mjelde.

— Jeg har lest gjennom innleggene nå, og det ser ut som om det er samme person som står bak. Vi vurderer først og fremst at innholdet ikke er injurierende. Men jeg liker ikke tanken på at vi er blitt lurt. Så lenge folk har skrevet under innleggene med fullt navn og innleggene er saklige har ikke vi sjekket identiteten. Kanskje vi må revurdere det.

Sven Egil Omdal, kulturredaktør i Stavanger Aftenblad

Har trykket innlegg fra Harald M. Nilsen og Elisabeth Johannessen i mai og juni.

— Det er vanskelig å verne seg mot at noen utnytter systemet ved å skrive under falskt navn. Ved å gjøre dette svekker en kvaliteten på debatten og uthuler den offentlige samtale. Men så lenge det er alminnelige meningsytringer og innholdet ikke er krenkende er det ikke verdens største presseetiske problem. Dersom dette brer om seg er det ikke vanskelig å innføre kontrollmekanismer ved å ringe tilbake for å sjekke.