Seksjonsleder i Arbeid og aktivitet ved Arbeids— og velferdsdirektoratet, Kristian Heyerdahl, sier at regelverket er klart, men at man alltid er henvist til bruk av skjønn i disse sakene.

Ifølge folketrygdloven skal gifte hjemmearbeidende kvinner alltid vurderes etter det de måtte ha av restarbeidsevne i forhold til det arbeidet de har hatt tidligere, altså husmorarbeidet. Det er det som må ha skjedd i dette tilfellet, sier Heyerdahl.

Han kan ikke kommentere den aktuelle saken, men sier at regelverket er nøyaktig det samme for kvinner og menn. Men fordi svært få menn har vært hjemmearbeidende, er problemstillingen nesten utelukkende aktuell for kvinner.

Heyerdahl bekrefter også at det bare er gifte eller samboende kvinner som kan havne i denne situasjonen.

For enslige kvinner er det deres arbeidsevne som utearbeidende, ikke som husmor, som blir vurdert.