BT skrev i dag at det britiske sikkerhetsselskapet CAS Global kjøper seks MTB-er i «Hauk-klassen». Planen er å bruke dem til sikkerhetsoppdrag i Afrika. CAS Global har blant annet en avdeling i Nigeria.

— Fartøyene vil være attraktive i Nigeria. Mye av det som finnes der, er skrammel og skrot fra 1960-tallet, sier Nodland.

Bergen Risk Solutions er et rådgivningsfirma med politisk risikoanalyse og vurdering av sikkerhetstrusler som spesialområde. Selskapet har spesielt gode kunnskaper om Nigeria.

Firmaet har ingen kjennskap til CAS Global, og Nodland sier at svært får britiske sikkerhetsselskaper opererer i Nigeria.

Annerledes i Nigeria

— Situasjonen i Nigeria er helt annerledes enn i Somalia. Nigeria tillater ikke private, bevæpnede vakter. Det mange gjør, er å leie båter i og utenfor Nigeria, og deretter bemanne dem med nigerianske soldater. Problemet er at mange båter er gamle og slitte, sier Nodland.

Derfor blir mer moderne båter leid inn fra andre land.

— Hvem vil oppdragsgiverne til slike båter være?

— Mest sannsynlig leier oljeselskapene inn både båtene og nigerianske sikkerhetsstyrker. De må betale den nigerianske staten for sikkerhetsstyrkene. Det forekommer også at private sikkerhetsselskaper og nigerianske myndigheter går sammen om å utføre sikkerhetstjenester, sier Nodland.

44 angrep

Det er nemlig ikke bare i Adenbukta det er pirater. Også i nigerianske farvann er dette et problem. I fjerde kvartal i fjor ble det registrert 13 angrep mot skipsfarten. I hele 2011 var det 44 angrep, i nabolandet Benin 30. Det har også vært trusler mot oljeindustrien utenfor kysten.

Piratene opererte tidligere fra små trekanoer og små plastbåter. Det siste året har de kapret en del fiskebåter som de setter to lettbåter om bord i. Det gjør at piratene nå kan operere mye lengre fra land. I fjor var særlig kjemikalietankere utsatt. Piratene kapret skipene og stjal lasten.

Stjeler lasten

— Krever de også løsepenger, som i Somalia?

— Det finnes det også eksempler på. Kidnapping, væpnet ran og tyveri av lasten er imidlertid mest vanlig, forteller Arild Nodland.

Det finnes også eksempler på at supplyskip tilknyttet oljeindustrien, er blitt kapret.

— Den nigerianske marinen sier at de ikke har nok fartøyer til å sikre alle oljeinstallasjonene, sier direktøren i Bergen Risk Solutions.

Mange av de innleide båtene får i oppdrag å sikre offshoreinstallasjonene mot piratangrep. Dersom det her de tidligere norske MTB-ene skal brukes, vil det være en smal sak å montere grovkalibrede mitraljøser om bord, selv om norsk UD har krevd en full, sivil ombygging av dem før de forlater Norge.

- Mer forsvarlig

— Jeg skjønner at salget av MTB-ene kan være kontroversielt, men i tilfellet Nigeria er det en fungerende stat med et sikkerhetsapparat som myndighetene kontrollerer. Det finnes ikke i Somalia. Så jeg vil si at det er mer forsvarlig hvis MTB-ene skal brukes av noen som opererer i Nigeria, sier Arild Nodland.