Det er fire såkalte «Super-Hauk» regjeringen foreslår som Norges bidrag til en eventuell UNIFIL-styrke utenfor kysten av Libanon. Fartøyene ble bygget på slutten av 1970-tallet, og skal tas ut av drift innen utgangen av 2009.

I perioden 1998-2003 brukte Forsvaret nærmere en milliard kroner på å modernisere de fjorten gjenværende MTB-ene i den såkalte «Hauk-klassen». Da var meningen at de skulle være i drift frem til 2014. Allerede nå er åtte av dem gått i opplag for godt. Fire av de seks gjenværende «Hauk'ene» skal nå muligens til Midtøsten.

Gikk «ut på dato»

Deler av våpenutrustningen om bord var også i ferd med «å gå ut på dato». Da Sjøforsvaret testet noen av pingvinmissilene på slutten av 1990-tallet, gikk de slett ikke der de skulle. De var ustabile, og derfor til dels farlige å fyre av. Noen utløste seg ikke i det hele tatt, mens andre missiler detonerte langt unna der de egentlig skulle ha landet. MTB-ene seilte derfor i flere år uten missiler om bord.

Forsvaret måtte bruke 120 millioner kroner på å levetidsforlenge og oppgradere de delvis ustyrlige pingvinmissilene. Etter flere mislykkede tester fikk Kongsberg Defence & Aerospace orden på «pingvinene».

Føler seg trygg

— Jeg føler meg likevel helt trygg på både fartøyer og våpenutrustningen hvis vi drar til Libanon. Personellet er også utmerket, sier kommandørkaptein Narve Nordanger, som vil bli sjef for den norske styrken.

— Senest i fjor hadde vi en prikkfri prøveskyting med pingvinmissilene, og da skjøt vi mot vanskelige mål, tilføyer skvadronsjefen.

Han ser det ikke som noe svakhetstegn at disse MTB-ene om tre-fire år skal i opplagsbøyen for godt.

— Det er ikke materiellsvakhet som ligger bak den beslutningen, men økonomiske forhold, understreker Nordanger.

Tidligere generalinspektør i Sjøforsvaret, Hans Kr. Svensholt, er heller ikke urolig for MTB-enes kapasitet og alder.

Må kunne forsvare seg

— De er fullt ut operative. Det er nesten synd at de skal fases ut av Sjøforsvaret om få år, sier han.

Svensholt er mer opptatt av mandatet skipssjefene og fartøyene får.

  • De må få anledning til å forsvare seg i en gitt trusselsituasjon, sier han.

Foruten pingvinmissiler, vil MTB-ene være utstyrt med en 40 med mer L 70-kanon, lette luftvernmissiler av typen Mistral, pluss tre mitraljøser.

— Vi vurderer å legge igjen torpedoene på Haakonsvern. Vi kan ikke helt se at vi har behov for dem, sier Narve Nordanger.

Hver av MTB-ene har et mannskap på 21, og de som drar, gjør det frivillig. Hvis noen vegrer seg, vil det bli akseptert.

SNART TRETTI ÅR: MTB-ene regjeringen vurderer å sende til Libanon-kysten, er snart tretti år gamle. Det samme er deler av våpenutrustningen. MTB-en i forgrunnen er fotografert i Vågsfjorden utenfor Harstad. SCANPIX
Veigård, Erik