– Min signatur på diverse pantedokumenter var forfalsket av andre, forklarte han i Oslo tingrett mandag.

Den 59 år gamle rådgiveren hevder at Økokrim tar feil når de legger til grunn at Bach ikke kunne ha greid å operere på egen hånd.

Trakk i tråder

– Bach satt i sentrum i et nett og trakk i tråder. Det er mulig for en mann vi i ettertid vet har hatt talent for dette, forklarte rådgiveren, som står tiltalt for grovt bedrageri på 10 millioner kroner.

Strafferammen for de forholdene han tiltales for er 12 års fengsel.

Rådgiveren erkjente ikke straffskyld etter tiltalen. Han forklarte at han visste lite om Bachs bakgrunn, og at han festet lit til Bach og hans prosjekter da han ble kontaktet av ham våren 2001.

– Han hadde fått ny familie, hadde små barn og bedyret at han ønsket et rent og problemfritt liv, forklarte rådgiveren.

Mistet bevilling

Påtalemyndigheten brukte mye tid på å rulle opp tiltaltes fortid. Rådgiveren mistet i 2000 bevillingen som statsautorisert revisor på grunn av misligholdte økonomiske forpliktelser, inkassosaker, mangler ved revisjonsutøvelsen, og fordi han angivelig hadde overtrådt revisjonsbestemmelser, ifølge Økokrim.

Rådgiveren vedgikk at han har hatt økonomiske problemer, men disse kunne tilbakeføres til et eiendomsprosjekt som ble initiert i 1985, og der daværende DnC var en av interessentene, hevdet han.

– Etter at eiendommen var totalrenovert, fylte jeg opp eiendommen med leietakere. Men da børskrakket kom, drepte DnC sitt eget prosjekt i 1987, sa tiltalte. Han la til at han ble dårlig behandlet av banken, og at betalingsproblemene hans den gang kunne tilbakeføres til dette.

Hans første oppdragsgiver etter at han mistet revisorbevillingen i juli 2000, var Ole Christian Bach. Det første oppdraget fikk han i mai 2001.

Flere tiltalte

I tillegg til rådgiveren er også to andre personer tiltalt i bedragerisaken: Bachs tidligere samboer, en nå 44 år gamme kvinne, og en mannlig forretningspartner.

Forretningspartneren er tiltalt for grovt bedrageri på 1 million euro, men befinner seg i utlandet med ryggproblemer og kunne ifølge sykemelding ikke møte til rettssaken mandag.

Bachs samboer skal etter tiltalen blant annet ha tatt opp to lån på henholdsvis 3 og 5 millioner kroner, med påstått sikkerhet i fast eiendom.

Pantepapirene som kvinnen benyttet, skal ha vært forfalsket, og i tillegg brukt til flere andre lån.

Hun er også tiltalt for hvitvasking av to beløp til en samlet verdi av 8.750.000 kroner.

Tiltalepunktet om hvitvasking har en strafferamme på inntil 2 år, mens tiltalen om grovt uaktsomt bedrageri kan straffes med inntil seks års fengsel. Kvinnen, som forsvares av advokat Erling O. Lyngtveit, får tidligst anledning til å forklare seg for retten tirsdags. Hun erkjente ikke straffskyld etter tiltalen ble lest opp for henne mandag.

182 land

Ole Christian Bach hadde holdt seg skjult siden høsten 2004, og var etterlyst i 182 land da svensk politi sporet ham opp sommeren 2005. Jakten endte da politiet fant Bach død i en bil ved siden av et avfyrt våpen.

Da tiltalen ble tatt ut mot ekssamboeren i vår, hadde Økokrim jobbet med saken siden oktober 2004. Mye av etterforskningen foregikk i utlandet. Først da Bach ble funnet død, kunne politiet konsentrere seg om de øvrige impliserte som nå møter i tiltaleboksen.

I RETTEN: Førstestatsadvoakt Elisabeth Roscher fra Økokrim i samtale med advokat Erling O. Lyngtveit som forsvarer avdøde Ole Christian Bachs tidligere samboer. Samboeren er tiltalt for heleri og hvitvasking i forbindelse med låneopptak.
Larsen, Håkon Mosvold