— Er det pinlig alt det som etter hvert er blitt avdekket rundt Kristin Krohn Devolds reiseoppgjør?

— Jeg har bare lest om det i pressen. Men jeg synes jo det er synd, for slike ting bidrar til å skape et negativt bilde av forhold i Forsvaret, enten det gjelder privat teppehandel eller reiseregninger som det reises tvil om.

— Din forgjenger sa i et fjernsynsprogram at hun ikke hadde kontroll over Forsvaret. Føler du at du har mer kontroll?

Urettferdig behandlet?

— Ut fra min oppgave som politiker vil jeg tro det. Jeg har vært nøye med å skille min rolle som statsråd fra den rollen forsvarssjefen har. Jeg er meget bevisst på å ha «kontroll» ut fra vedtak som Stortinget har gjort.

Derfor engasjerer jeg meg sterkt i å oppnå en bedre økonomistyring, ved bl.a. å få Golf-prosjektet til å fungere skikkelig. Det holder ikke at én milliard kroner i overforbruk plutselig «detter ut av skapet».

— Er Kristin Krohn Devold blitt urettferdig behandlet i forhold til økonomistyringen?

Jeg kan jo ikke si det. I min tid som byrådsleder i Bergen opplevde vi også stort underskudd, men vi visste om det. Man er nødt til å vedstå seg det ansvaret man har.

Kjapp nedbemanning

— Er du fornøyd med omstillingen i Forsvaret, slik den har pågått?

— Jeg ser ikke bort fra at nedbemanningen på enkelte områder har gått for kjapt og blitt for omfattende. Jeg vil stille spørsmål til forsvarssjefen om vi har den nødvendige kompetanse, særlig med tanke på drift og vedlikehold av de nye fregattene.

— Det skumles om at de fem fregattene blir mye dyrere både i investering og drift enn det som var forutsatt?

— Det kjenner jeg ikke til. Når det gjelder bruk og drift, har det hele tiden vært forutsetningen at tre av dem skal være ute og seile til enhver tid, mens én brukes til opplæring og én vil være på verksted.