MANGE VAR SKEPTISKE da Sanitetsstaben ved Forsvarets overkommando i 2001 ba 17.000 veteraner fra internasjonale oppdrag svare på spørsmål om egen helse:

«Noen har spurt om det er trygt å svare ærlig. De frykter for at de kanskje ikke kan få reise ut igjen eller at det på annen måte kan få konsekvenser for videre karriere», skrev generalmajor Leif Sverre Rosén i Forsvarets overkommando i et purrebrev til mottakere av spørreskjemaet. I BREVET forsikret han veteranene om at svarene ikke kunne spores tilbake til den enkelte soldat. Mange var likevel skeptiske, på grunn av et løpenummer på skjemaet. Flere veteraner BT har snakket med, forteller om frykt for å bli identifisert.

— Jeg regnet med at det ikke var anonymt. Hvis du hadde tenkt å dra ut igjen, svarte du det de ville ha til svar: At alt var greit. Den undersøkelsen var null verdt, sier veteran Geir Roger Johansen.

DA RESULTATENE fra undersøkelsen kom, meldte Forsvarets mediesenter at «Soldater takler plager».

«Vi tar det alvorlig at undersøkelsen viser overhyppighet av diffuse helseplager hos dem som har vært soldater ute, men finner det gledelig at det var i mindre grad enn det vi vet fra undersøkelser blant annet i Danmark, og at de faktisk takler problemene godt», sa Rosén til Forsvarsnett.

Til NTB omtalte generalmajoren at resultatene fra undersøkelsen i hovedtrekk var «beroligende funn».

— Jeg tror ikke rapporten vil slå negativt ut for rekrutteringen til fredsoperasjoner i utlandet, sa Rosén til nyhetsbyrået.

Til BT i dag sier Rosén at han tror at folk svarte ærlig på spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen førte til at Forsvaret opprettet et omfangsrikt helseregister.

— Slik kan vi følge soldatene over tid, for å se utviklingen, sier Rosén.