Natur og Ungdom liker ikke at testanlegget blir forsinket og at CO2-gassen fra anlegget som skal renses vil bli sluppet rett ut i atmosfæren.

– Det var nettopp denne typen løftebrudd og ekstrautslipp vi fryktet da regjeringen løp fra Soria Moria-løftene og godkjente gasskraftverket på Mongstad, sier Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom.

Lahn sier til NTB at det ikke er utslippene i testperioden han bekymrer seg mest for, men troverdigheten til det regjeringen holder på med.

– Dette slår beina under alle løfter. Jeg tviler rett og slett på at rensingen vil være på plass i 2014 når fullskalaanlegget står ferdig, sier Lahn.

Han sier at det er sjokkerende å se hvor fort regjeringen løper fra løftene sine i gasskraftsaken.

– Regjeringen har lovet CO2-rensing både på Mongstad og Kårstø i løpet av få år. Men samtidig nekter de å bygge en rørledning for å frakte CO2 ut til deponiet, fordi det blir for dyrt. Kan vi fortsatt tro på Åslaug Hagas løfter om full CO2-rensing på Kårstø og Mongstad, når hun samtidig nekter å bruke penger på den nødvendige rørledningen? spør Bård Lahn.

- SVIKTER SORIA MORIA: - Det var akkurat dette vi fryktet, sier Natur og Ungdom-leder Bård Lahn, her fra en demonstrasjon utenfor Mongstad i vår.
LEIF GULLSTEIN